ክፍት ደብዳቤ ለፕረዚዳንት ኢ ሳ ያስ ኣፈወርቂ ! ኢትዮጵያውነት የኤርትራን ሕዝብ በማቆርቆዝ ኣይረጋገጥም ! እንኳንስ የኤርትራ ሕዝብ ቅማልም ቢሆን ሱሪ ያስፈታል ! ከኢትዮጵያዊ ወታደር 9 ሕዳር 2018፡

Leave a Comment