ኢሳያስን ፖለቲካዊ ቃርስኡን 14/07/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

ኩሎም መለኽቲ ኣካላት ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ምግባት ስልጣንን ንብረትን እኳ እንተሃለዎም፡ ብዝምድናዊ ሚዛን ኣብ ነንሓድሕዶም ምስቲ ዕላማታቶም ኣብ ግምት ብምእታው……………..

Leave a Comment