ጽማቝ ሓበሬታ 6ይ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ።

ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነብሩ ግዱሳት ገዳይም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተ.ሓ.ኤ.) ዳግመ-ርክብ ዝጽምበለሉ መድረኽ ንኽፍጠር ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመት ብዝወሰድዎ ተበግሶ.................

Leave a Comment

  • Daniel Tewelde

    Jul 09 ,2018

    ኣንቱም ሰባት ኣጸቢቑልና ኢልኩም ዲኹም ዓሻስ ገበጣ ክሳብ ዝውዳአ ይጻወት።ኣየ ወዲ ነጋሽ መራሕ ግምባር 3 ምምሕዳር 8 ደሓር ድማ ብሪገድ 97.