ግጭት ኢትዮ/ኤርትራን ኣፈታትሕኡን። ብ ወዲ ባሻይ ካብ ጀርመን።

ወቕታዊ  ፖለቲካዊ  ሃዋሁ ኢትዮጵያ  ካብቱ ካብ ቅድሚ ሰለስተ-ዓመታት ጀሚሩ፣ ክሳብ ቅድሚ 3ተ ኣዋርሕ ኣትዩዎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ተገላጊሉስ .......

Leave a Comment