ሃገራዊ ጻዊዒት ንኹሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ካብ ሽማግሌ ሰላማዊ ሰልፊ 22 ሰኔ 2018 ኣብ ጀኔቫ DEMONSTRATION 22 JUNE 2018 GENEVA

ኲነታት ሃገርና ንኣኹም/ኽን ዜጋታት ኤርትራ ምግላጽ ንዝቀበረ ምርዳእዩ። ሃገርና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብቑዋም ዝመራሕ መንግስቲ ቀዳማይ ጠለባ ኮይኑ ኣሎ። ህዝብና ከኣ ይኣክል ኣብ ሃገርና ካልእይ ዜጋ ኮንካ ምንባር ይብል ኣሎ። ህግደፍ ካብ ቓላቱን……………….

Leave a Comment