ጋዜጣዊ መግለጺ ጉ ዳ ይ ዶ ብ ኤ ር ት ራ ን ኢ ት ዮ ጵ ያ ን ፡ ግ ንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ፍታሕ ከይረኸበ ንነዊሕ ግዜ ተንጠልጢሉ ዝጸንሐን ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ምትፍናንን ተጻብኦን ኣስዒቡ ዝጸንሐ ጉዳይ ኢዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ................

Leave a Comment