ሃገርን ህዝብን ፋሕ ኣቢልካ፡ ሓሊፉ`ውን ልዕላውነቱን ክብሩን ከይሓለኻ፡ ከመይ መራሕ ህዝቢ ኤርትራ እየ ! ኣብ ኤርትራ ክነብር እየ፡ ኢልካ ክሕሰብ ይከኣል! ሶፍያ ተወልደ፣ ካብ ሃገር ፈረንሳ

Leave a Comment