ደስ ዝብል ዜና/ 27 ነሓሰ 2018

ደስ ዝብል ዜና/ 27 ነሓሰ 2018

>ኣመት> ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን/ኢትዮጵያ፣

ብመሰረት ቅድሚ ሓደ ሰሙን መረብ ተሳጊሮም ኣብ ክሳድ ዒቃ ድሙቕ ኣቀባብላ እተገብርሎም ደለይቲ ሰላም ህዝባዊ ሽማግለታት ትግራይ፣ ከም መቐጸልትኡ ሎሚ 27 ነሓሰ 2018 ካብ ወረዳ ጉሎ-መኻዳ ማለት ካብ ከተማ ዘላኣንበሳ ዝቖሙ ናይ ሰላም እማግለታት ባንዴራታት ኢትዮ/ኤርትራን ክልል ትግራይን ኣናምበልበሉ ዶብ ሰርሓ ከም ዝበጽሑን ኣብኡ ዓሪዶም ካብ ዝጸንሑ ሓለፍቲ ህግደፍ ሰላማዊ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎምን ካብ‘ቱ ቦታ እተረኽበ ሓቀኛ ሓቤሬታ የረጋግጽ። ብመሰረት! እቲ ምድላዋት ናይ ሰላም ሽማግለ ከተማ ዘላኣንበሳ ዝምልከቶም ኣካላት ምምሕዳራት ኤርትራ ሓበሬታ ስለ ዝጸንሖም ዝኾነ ተጻበኦታት ከምዘየጋጠሞም፣ ብፍላይ ናይ ነቶጒቲ ሓደጋታት ከየጋጥም ብሸነኽ ኤርትራ ጥንቁቕን ሓላፍነት እተመልኦ ትጽቢት ከም እተገብረሎም ናይ ሰላም ሽማግለታት ይሕበሩ። ኣብ‘ቱ ቦታ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ደገፍቱ ምዃኖምን ከምኡውን መልእኽቲ ሰላም ሽማግለ ዘላኣንበሳ/ትግራይ ናብ መንግስትና ብጉቡእ ክነብጸሖ ኢና ብምባል ብሰላም ናብ ቦትኦም አምእተፋነ‘ዉን እቱ ሓበሬታ የረጋግጽ።

ካብኡ ሓሊፉ ናብ ተጎራበቲ ዓድታት ኣንበሰተ-ገለባን ከምኡውን ብሸነኽ ሽመያናን ኢሮብን ድማ ክሳብ ናብ ተስካርን ቀብሪ ምብጽጻሕ‘ውን ተበጺሑ ምህላዉ ይሕበር።

ካብ ህዝቢ ትግራይ እተዋጽኡ ናይ ስላም ሽማግለታት ንዘለዎም ዲሞክራስያዊ መሰላት ተጠቒሞም ተበግሶታት ይውሰዱ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝሃርፋ ምዃኑ ኣይንጠራጠርን። በዙ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሰላም ግስጋሰ ህዝቢ ኤርትራ ብዓጸፈታኡ ክሰርሓሉ ምዃኑ‘ውን ንኣምን።

ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን (ኢትዮጵያን) ይዓንብብ፣

እግዚኣብሄር ሃገራት ኢትዮ/ኤርትራ ይባርኽ፣ ኣሜን።

ወዲ ባሻይ ካብ ጀርመን።


Leave a Comment